Authentication and Nigerian letters

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Martin Gill
Redaktörer: Susan C. Herring, Dieter Stein, Tuija Virtanen
Förläggare: De Gruyter Mouton
Förlagsort: Berlin
Publiceringsår: 2013
Förläggare: De Gruyter
Moderpublikationens namn: Pragmatics of Computer-Mediated Communication
Seriens namn: Handbook of Pragmatics (HOPS)
Nummer i serien: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 411
Artikelns sista sida, sidnummer: 436
ISBN: 9783110214451

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 03:01