Everything, everywhere, all the time: Advantages and challenges in the use of extensive video recordings of children

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fredrik Rusk, Michaela Pörn, Fritjof Sahlström, Anna Slotte-Lüttge
Redaktörer: Petri Salo
Publiceringsår: 2012
Förläggare: Faculty of Education, Åbo Akademi University
Moderpublikationens namn: Responsible Research Papers from the Fourth Qualitative Research Conference
Artikelns första sida, sidnummer: 67
Artikelns sista sida, sidnummer: 78
ISBN: 978-952-12-2794-3

Senast uppdaterad 2020-09-07 vid 07:08