The Second Life of Library and Information Science Education: Learning Together Apart

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Holmberg K, Huvila I
Publiceringsår: 2007
Förläggare: Richard B. Hill
Moderpublikationens namn: ASIST 2007 Proceedings of the 70th ASIS&T Annual Meeting Joining Research and Practice: Social Computing and Information Science
Volym: 44
ISBN: 0-87715-539-9
ISSN: 0044-7870

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 03:35