Handling Real-World Context-Awareness, Uncertainty and Vagueness in Real-Time Human Activity Tracking and Recognition with a Fuzzy Ontology-Based Hybrid Method

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Natalia Díaz Rodríguez, Olmo León Cadahía, Manuel Pegalajar Cuéllar, Johan Lilius, Miguel DelgadoCalvo-Flores
Förläggare: MDPI
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Sensors
Volym: 14
Nummer: 10
Artikelns första sida, sidnummer: 18131
Artikelns sista sida, sidnummer: 18171

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 08:25