Att iscensätta folkmusik som kulturarv i finlandssvensk kultur. Om performativitet i kulturarvsprocessen

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Björkholm
Redaktörer: Tytti Steel, Arja Turunen, Sanna Lillbroända-Annala, Maija Santikko
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Ethnos Ry
Moderpublikationens namn: Muuttuva kulttuuriperintö - Det föränderliga kulturarvet
Artikelns första sida, sidnummer: 62
Artikelns sista sida, sidnummer: 93
ISBN: 978-951-96345-8-6
ISSN: 0957-511X

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 03:04