Att iscensätta folkmusik som kulturarv i finlandssvensk kultur. Om performativitet i kulturarvsprocessen

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Johanna Björkholm
Editors: Tytti Steel, Arja Turunen, Sanna Lillbroända-Annala, Maija Santikko
Publication year: 2014
Publisher: Ethnos Ry
Book title: Muuttuva kulttuuriperintö - Det föränderliga kulturarvet
Start page: 62
End page: 93
ISBN: 978-951-96345-8-6
ISSN: 0957-511X

Last updated on 2020-28-09 at 02:03