DVB-T2 Rotated Constellation Demapping on a GPU

D3 Professionell konferenspublikation


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Grönroos S, Nybom K, Björkqvist J
Redaktörer: Glossner J, Pucker L, Hamill S
Förläggare: The Wireless Innovation Forum
Publiceringsår: 2013
Förläggare: Wireless Innovation Forum
Moderpublikationens namn: Proceedings of SDR-WinnComm 2013: Wireless Innovation Conference and Product Exposition
Artikelns första sida, sidnummer: 233
Artikelns sista sida, sidnummer: 238

Senast uppdaterad 2020-26-01 vid 03:20