Flumen saxosum sonans: Studia in honorem Gunnar af Hällström

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marjo Ahlqvist, Anni Maria Laato, Mikael Lindfelt
Redaktörer: Marjo Ahlqvist, Anni Maria Laato, Mikael Lindfelt
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2010
Förläggare: Åbo Akademis förlag
ISBN: 978-951-765-524-8
eISBN: 978-951-765-525-5

Senast uppdaterad 2020-27-01 vid 02:46