Infants and parents as members of the Church in St Cyprian's theology

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anni Maria Laato
Redaktörer: Marjo Ahlqvist, Anni Maria Laato, Mikael Lindfelt
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2010
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Moderpublikationens namn: Flumen saxoxum sonans : Studia in honorem Gunnar af Hällström
Artikelns första sida, sidnummer: 65
Artikelns sista sida, sidnummer: 84
ISBN: 978-951-765-524-8

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 04:02