Chemical derivatization of galactoglucomannan for functional materials

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Daniel Dax
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-952-12-3115-5

Senast uppdaterad 2020-08-07 vid 06:18