Bilderboksbarn av sin tid: Bredd i utgivningen 2013

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 35
Artikelns sista sida, sidnummer: 45

Senast uppdaterad 2020-27-09 vid 02:41