Deliberation and opinion change: evidence from a deliberative mini‐public in Finland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Staffan Himmelroos, Henrik Serup Christensen
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Scandinavian Political Studies
Tidskriftsakronym: SPS
Volym: 37
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 41
Artikelns sista sida, sidnummer: 60

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 03:37