Bilderboken som experimentlåda - djurblivanden, genusbråk och normbrottning = Kuvakirja koealustana - eläimeksi tuleminen, hankala sukupuoli ja normipaini = Das Bilderbuch als Experimentierkasten - Tier-Werdung, Geschlechterstreit und Normbrüche = The picture book as an experiment kit - becoming-animal, gender trouble and breaking norms

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Redaktörer: Maria Lassén-Seger
Förläggare: Jokowski
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Jokovski
Moderpublikationens namn: BY: Finnish illustrations for children
Artikelns första sida, sidnummer: 124
Artikelns sista sida, sidnummer: 135


Abstrakt

Översikt av finlandssvensk bilderbok.

Senast uppdaterad 2020-02-07 vid 05:34