Bilderboksfunkis, en stillsam revolt

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Österlund
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 7-8
Artikelns första sida, sidnummer: 85
Artikelns sista sida, sidnummer: 87


Abstrakt

Recension av Elina Drukers Eva Billow-biografi.

Senast uppdaterad 2019-22-10 vid 03:51