Kyrkan som nationens grund. Stiftsjulbok, lutherskt arv och nationell mobilisering

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Ulrika Lagerlöf Nilsson
Editors: Urban Claesson, Sinikka Neuhaus
Place: Stockholm
Publication year: 2014
Publisher: Makadam
Book title: Minne och möjlighet : kyrka och historiebruk från nationsbygge till pluralism
Title of series: Forskning för kyrkan
Number in series: 22
Start page: 54
End page: 77
ISBN: 978-91-7061-155-1
ISSN: 1652-8581

Last updated on 2020-26-01 at 03:56