Jesus dog år 6000

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anni Maria Laato
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 1999
Tidskrift: Teologinen Aikakauskirja
Volym: 1999/5
Artikelns första sida, sidnummer: 451
Artikelns sista sida, sidnummer: 455

Senast uppdaterad 2020-22-09 vid 06:05