Differences in levels of sexual dysfunctions in lesbian, bi- and heterosexual women

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Alanko K, Jern P, Gunst A
Redaktörer: Osmo Kontula
Publiceringsår: 2012
Förläggare: The Finnish Association for Sexology (FIAS)
Moderpublikationens namn: Pleasure and Health by Education, Councelling and Treatment
Artikelns första sida, sidnummer: 45
Artikelns sista sida, sidnummer: 49
ISBN: 978-952-67822-0-1
eISBN: 978-952-67822-1-8

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 03:34