Recension av: Hanna Enefalk, En patriotisk drömvärld. Musik, nationalism och genus under det långa 1800-talet. Studia Historica Upsaliensia 234, Uppsala 2008.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Wassholm
Publiceringsår: 2009
Tidskrift: Scandia
Volym: 2009
Nummer: 2


Abstrakt

Recension av: Hanna Enefalk, En patriotisk drömvärld. Musik, nationalism och genus under det långa 1800-talet. Studia Historica Upsaliensia 234, Uppsala 2008.


Senast uppdaterad 2019-22-10 vid 04:34