Ludwig Heinrich Nicolays Monrepos

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Wassholm
Publiceringsår: 2005
Tidskrift: Finsk tidskrift
Volym: 2005
Nummer: 2


Abstrakt

Recension
av: Rainer Knapas, Monrepos. Ludwig
Heinrich Nicolay och hans värld i 1700-talets ryska Finland.
Atlantis, Stockholm
2003.


Senast uppdaterad 2020-10-04 vid 06:02