Populär kejsarbiografi

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Wassholm
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Finsk tidskrift
Tidskriftsakronym: FT
Volym: 2012
Nummer: 5-6
Artikelns första sida, sidnummer: 90
Artikelns sista sida, sidnummer: 93


Abstrakt

Recension av: Torsten Ekman, Alexander I. Kejsare och fosterland. Schildts, Helsingfors 2011.


Senast uppdaterad 2020-30-09 vid 04:31