Managing uncertainty in projects: merging theory and practice

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Perminova O, Gustafsson M, Wikström K
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: Project Perspectives
Nummer: 29
Artikelns första sida, sidnummer: 65
Artikelns sista sida, sidnummer: 67

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 04:45