Vinstmaximeringens paradox

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Christer K Lindholm
Förläggare: Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Affärsmagasinet Forum
Volym: 4
Nummer: April
eISSN: 0533-070X

Senast uppdaterad 2020-29-03 vid 09:28