”Oväntad död – förväntad sorg”, recension av Lundgren, Britta (2006): Oväntad död – förväntad sorg. En studie av sörjandets processer.

A2 Review article, Literature review, Systematic review


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sandberg Christina
Publisher: Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi
Publication year: 2007
Journal: Budkavlen
Start page: 80
End page: 81

Last updated on 2020-30-05 at 04:50