’Vi talade aldrig om att hon dör’ Om hur känslor får uttryck i en familjs berättelser om döden.

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sandberg Christina
Editors: Lena Marander-Eklund,
Ruth Illman
Publication year: 2007
Publisher: Gidlunds
Book title: Känslornas koreografi : reflektioner kring känsla och förståelse i kulturforskning
ISBN: 9789178447350

Last updated on 2020-06-06 at 06:40