Reactions of verbenol oxide for synthesis of fine chemicals over acidic and Fe-modified zeolite catalysts

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Torozova Alexandra
Publiceringsår: 2014

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 06:14