Från parnassen och predikstolen: Föredrag, tal och predikningar 2005-2012

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gustav Björkstrand
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi
Seriens namn: Skrifter i praktisk teologi vid Åbo Akademi
Nummer i serien: 51
ISBN: 978-952-12-3094-3
ISSN: 1236-1658

Senast uppdaterad 2020-07-07 vid 06:54