The effects of using identity deception and suggesting secrecy on the outcomes
of adult-adult and adult-child or -adolescent online sexual interactions

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bergen Emilia, Davidson Julia, Schulz Anja, Schuhmann Petya, Johansson Ada, Santtila Pekka, Jern Patrick
Förläggare: Taylor & Francis
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Victims and Offenders
Volym: 9
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 276
Artikelns sista sida, sidnummer: 298

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 02:43