Från staden till öknen: Den asketiska vändningens pedagogik i Theodorus av Mopsuestia och Isak av Nineve

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Patrik Hagman
Redaktörer: Benjamin Ekman, Henrik Rydell Johnsén
Förläggare: Artos & Norma
Förlagsort: Skellefteå
Publiceringsår: 2011
Förläggare: Artos & Norma bokförlag
Moderpublikationens namn: Soteria och gnosis : frälsning och kunskap i den tidiga kyrkan : föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 18-21 augusti 2010
Seriens namn: Patristica Nordica
Nummer i serien: 8
Artikelns första sida, sidnummer: 135
Artikelns sista sida, sidnummer: 152
ISBN: 978-91-7580-611-2

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 01:51