Disparity in the occurrence of Fucus vesiculosus in two adjacent areas of the Baltic Sea — current status and outlook for the future

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Snickars M., Rinne H., Salovius-Laurén S., Arponen H., O’Brien K.
Förläggare: Finnish Environment Institute
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Boreal Environment Research
Volym: 19
Nummer: 5/6
Artikelns första sida, sidnummer: 441
Artikelns sista sida, sidnummer: 451
eISSN: 1797-2469

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 05:32