Den rödvitprickiga klänningen: Bruket av berättelsen om 1950-talet i en politisk familjekampanj

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eerika Koskinen-Koivisto, Lena Marander-Eklund
Redaktörer: Katarina Ek-Nilsson, Birgitta Meurling
Förlagsort: Uppsala
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Institutet för språk och folkminne. Dialekt och folkminnesarkivet i Uppsala
Moderpublikationens namn: Talande ting. Berättelser och materialitet.
Seriens namn: Skrifter utgivna av institutet för språk och folkminnen. Dialekt och folkminnesarkivet i Uppsala
Artikelns första sida, sidnummer: 135
Artikelns sista sida, sidnummer: 148
ISBN: 978-91-86959-19-7


Nyckelord

Folkloristik, Narrative approach, narratives

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 05:22