Jörn Donners bibliografi 1948-2006

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Forssell A
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2008
Förläggare: Åbo Akademis bibliotek
Seriens namn: Skrifter utgivna av Åbo Akademis bibliotek
Nummer i serien: 29
ISBN: 978-952-12-2018-0
ISSN: 0355-9114


Nyckelord

bibliografier, bibliographies, litteraturvetenskap

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 03:12