Husdjuren i sydvästra Finland

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Niklas Huldén
Redaktörer: Finn Tuxen-Pedersen
Förläggare: Gl. Estrup
Publiceringsår: 1999
Förläggare: Dansk Landbrugsmuseums Forlag, Gl. Estrup
Moderpublikationens namn: Husdyr og landskab: Rapport fra et Nordisk seminar om "Kulturlandskabets husdyr og bevaring af gamle landracer i Norden" 4.-6. juni 1997
Artikelns första sida, sidnummer: 91
Artikelns sista sida, sidnummer: 99
ISBN: 87-89429-12-5


Nyckelord

Domestic animals

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 04:43