Att skriva sig över språkgränserna. Flerspråkighet i Jac. Ahrenbergs och Elmer Diktonius prosa

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Julia Tidigs
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
Antal sidor: 348
ISBN: 978-951-765-708-2
eISBN: 978-951-765-709-9

Senast uppdaterad 2020-09-07 vid 05:32