Att skriva sig över språkgränserna. Flerspråkighet i Jac. Ahrenbergs och Elmer Diktonius prosa

G4 Doctoral dissertation (monograph)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Julia Tidigs
Publisher: Åbo Akademi
Place: Åbo
Publication year: 2014
Number of pages: 348
ISBN: 978-951-765-708-2
eISBN: 978-951-765-709-9

Last updated on 2020-31-05 at 03:37