Att vara hemma och fru.: En studie av kvinnligt liv i 1950-talets Finland.

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lena Marander-Eklund
Förlagsort: Svenska litteratursällskapet i Finland
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Svenska litteratursällskapet i Finland
Seriens namn: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
ISBN: 978-951-583-273-3
ISSN: 0039-6842


Nyckelord

Cultural history, Folkloristik, Narrative approach, narratives

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 03:40