Att vara hemma och fru.: En studie av kvinnligt liv i 1950-talets Finland.

C1 Book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Lena Marander-Eklund
Place: Svenska litteratursällskapet i Finland
Publication year: 2014
Publisher: Svenska litteratursällskapet i Finland
Title of series: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
ISBN: 978-951-583-273-3
ISSN: 0039-6842


Keywords

Cultural history, Folkloristik, Narrative approach, narratives

Last updated on 2020-07-06 at 05:25