Adoption of Mobile Communication Technologies in the Municipal Open Care Services Sector

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sell A, Patokorpi E, Walden P, Anckar B
Redaktörer: Kushchu I
Publiceringsår: 2007
Förläggare: IGI Publishing
Moderpublikationens namn: Mobile Government: An Emerging Direction in E-Government
Artikelns första sida, sidnummer: 171
Artikelns sista sida, sidnummer: 187
ISBN: 9781591408840

Senast uppdaterad 2020-20-09 vid 05:29