Structural Organisation and Biomimesis of Nature's Polymer Composites

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Parvez Alam
Redaktörer: Stephan Laske, Andreas Witschnigg
Förlagsort: New York
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Nova Science Publishers
Moderpublikationens namn: New Developments in Polymer Composites Research
Seriens namn: Polymer Science and Technology; Materials Science and Technologies
Artikelns första sida, sidnummer: 383
Artikelns sista sida, sidnummer: 399
ISBN: 978-1-62948-340-5

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 03:33