Asketism och möjligheten till förändring

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Patrik Hagman
Redaktörer: Erik Bonsdorff, Patrik Hagman, Marko Joas, Tage Kurtén, Björn Vikström
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2011
Moderpublikationens namn: Konflikter i skärgårdsmiljön. Biologiska, etiska och samhälleliga perspektiv på Åbolands skärgård
Artikelns första sida, sidnummer: 159
Artikelns sista sida, sidnummer: 175
ISBN: 978-951-765-564-4

Senast uppdaterad 2020-06-06 vid 05:17