Asketism och möjligheten till förändring

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Patrik Hagman
Editors: Erik Bonsdorff, Patrik Hagman, Marko Joas, Tage Kurtén, Björn Vikström
Publisher: Åbo Akademis förlag
Place: Åbo
Publication year: 2011
Book title: Konflikter i skärgårdsmiljön. Biologiska, etiska och samhälleliga perspektiv på Åbolands skärgård
Start page: 159
End page: 175
ISBN: 978-951-765-564-4

Last updated on 2020-28-03 at 07:42