Minimizing NOx emission from a waste derived fuel gasifier gas combustor using CDF combined with detailed chemistry

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Brink A, Hupa M, Kurkela E, Suomelainen M
Publiceringsår: 2004
Moderpublikationens namn: 14th triennial IFRF members conference

Senast uppdaterad 2020-11-07 vid 06:40