Measuring premature ejaculation in same-sex and non-partnered sexual activities

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Patrick Jern
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: European Urological Review
Volym: 6
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 46
Artikelns sista sida, sidnummer: 48

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 04:12