Autocausticization by borate in burning black liquor droplets

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Forssen M, Hupa M, Kochesfahani S, Rickards H
Redaktörer: Technical Association of the Pulp and Paper Industry
Publiceringsår: 2004
Förläggare: TAPPI Press
Moderpublikationens namn: Proceedings: 2004 International Chemical Recovery Conference
Artikelns första sida, sidnummer: 140
Artikelns sista sida, sidnummer: 148
ISBN: 1-59510-039-3

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 07:10