Influence of liquor-​to-​liquor differences on recovery furnace processes - a CFD study

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mueller C, Eklund K, Forssen M, Hupa M
Redaktörer: Technical Association of the Pulp and Paper Industry
Publiceringsår: 2004
Förläggare: TAPPI Press
Moderpublikationens namn: Proceedings: 2004 International Chemical Recovery Conference
Artikelns första sida, sidnummer: 720
Artikelns sista sida, sidnummer: 738
ISBN: 1-59510-039-3

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 04:19