Brain volumetric correlates of memory in early Parkinson's disease

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ellfolk U, Joutsa J, Rinne JO, Parkkola R, Jokinen P, Karrasch M
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Journal of Parkinson's Disease
Volym: 3
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 593
Artikelns sista sida, sidnummer: 601

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 02:57