Justinus Martyren: Apologi för de kristna, Andra apologin samt Justinus martyrium. Översättning från grekiskan med inledning och noter.

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven-Olav Back
Förlagsort: Skellefteå
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Artos & Norma bokförlag
ISBN: 978-91-7580-714-0


Nyckelord

apologetics, apologetik

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 05:04