Författningar: gamla och nya

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Dag Anckar
Förläggare: Föreningen Granskaren
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Finsk tidskrift
Volym: T. 272
Nummer: H 7-8
Artikelns första sida, sidnummer: 35
Artikelns sista sida, sidnummer: 46

Senast uppdaterad 2020-01-04 vid 04:03