Surfaktanter som anti-foulingpreparat vid ultrafiltrering

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven Emil Alexander Rosqvist
Förläggare: Åbo Akademi
Publiceringsår: 2014
Antal sidor: 75


Nyckelord

Fouling, Membrane, Surfactant, Ultrafiltration

Senast uppdaterad 2020-25-05 vid 02:32