Catalytic upgrading of biomass extractives to fine chemicals over supported ionic liquid catalysts (SILCAs)

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eero Salminen
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-952-12-3146-9

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 06:06