Deliberative Capacity of Individuals: Dimensions and Determinants

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Krister Lundell
Förläggare: Society for Science and Education United Kingdom
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Advances in Social Sciences Research Journal
Volym: 1
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 67
Artikelns sista sida, sidnummer: 86

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 03:07